Partners

Publiek Domein Dag 2018 wordt mogelijk gemaakt door de volgende organisaties:

Koninklijke Bibliotheek

 

Creative Commons Nederland

Wikimedia Nederland

De vereniging Wikimedia Nederland streeft naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot het geheel van menselijke kennis. We zetten ons ervoor in om informatie en materiaal te verzamelen en beschikbaar te maken. Daarbij werken wij samen met de vrijwilligers die actief zijn in Wikimedia-projecten zoals Wikipedia.

 

Copyclear

Copyclear identificeert en vrijwaart de auteursrechten van beeldmateriaal in erfgoedcollecties. Dit doet Copyclear door het geautomatiseerd vaststellen van de auteursrechtelijke status van afbeeldingen met een dashboard dat collectiedata koppelt aan publieke datasets. Daarnaast verzorgt Copyclear de begeleiding bij projecten en workflows om afbeeldingen auteursrechtelijk te vrijwaren.

Kennisland

Kennisland ontwerpt effectieve aanpakken voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor is kennis nodig van mensen die direct bij de vraagstukken betrokken zijn. Kennisland mobiliseert en benut die kennis om tot duurzame vernieuwing te komen. Kennisland werkt onder anderen aan een sterk publiek domein.

Circular Content

Circular content helpt makers en organisaties die niet willen dat anderen moeten wachten totdat auteursrecht vervalt om het te kunnen gebruiken. Dit doen ze door te adviseren hoe werk dat nog gemaakt moet worden al vanaf het begin deelbaar gemaakt kan worden, zowel de eindproducten als de deelproducten.