Over auteursrecht en het publiek domein

Wat is het auteursrecht en het publiek domein?

Het auteursrecht geeft makers van creatieve werken controle over de eerste openbaarmaking van het werk, kopieën en verdere verspreiding van hun werk. Het publiek domein is een term die gebruik wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. In die situatie is er geen rechthebbende en hoef je dus ook geen toestemming verkrijgen om de werken te gebruiken. De meeste werken in Europa ‘vallen’ in het publieke domein op 1 januari van het 71e jaar na de dood van de maker, aangezien het auteursrecht in de regel verloopt  70 jaar na de dood van de maker.

Het publieke discours stelt dat het auteursrecht de makers van creatieve werken beschermt. Het auteursrecht biedt makers van culturele uitingen de mogelijkheid hun werk commercieel te exploiteren. Op het moment dat deze rechten verlopen en er dus geen juridische beperkingen meer zijn om te delen of hergebruiken, valt het werk in het publieke domein. Materiaal in het publieke domein is een gemeenschappelijk goed waar iedereen profijt van heeft. Deze werken kunnen voor het eerst makkelijk en op grote schaal gekopieerd, aangepast en samengevoegd worden.

Niet het auteursrecht, maar het publieke domein is de standaard

Kennis en cultuur staan niet op zich, maar borduren voort op wat er al is. Wanneer we delen, ontstaan nieuwe ideeën, werken en inzichten. Een sterk publiek domein. staat aan de basis van een creatieve en slimme samenleving. Helaas worden werken die niet langer auteursrechtelijke bescherming genieten soms onnodig onderworpen aan restricties. Door expliciet het leven en werk te vieren van mensen die meer dan 70 jaar geleden overleden werken we aan een sterk publiek domein.

Vragen?

Wil je meer weten over auteursrecht en/of het publiek domein? Stel dan je vraag bij info@creativecommons.nl.