Publiek Domeindag 2020

Foto’s van de dag zijn hier te bekijken.

10:30 – 10:40 Opening door Sebastiaan ter Burg


10:40 – 11:15 Joseph Cuypers ( architect) door Hetty Berens

Hetty Berens heeft gekeken welke architecten, van de honderden wiens archieven Het Nieuwe Insitituut verzameld heeft, in 1949 overleden zijn. Uit dat overzicht is een aantal namen gepikt die om verschillende reden interessant zijn, waaronder Joseph Cuypers.

Dr. Hetty Berens is architectuurhistorica en werkzaam als conservator in Het Nieuwe Instituut  in Rotterdam. Zij is als zodanig verantwoordelijk voor acquisities, onderzoek in de collectie en voor huis Sonneveld, die museumwoning naast Het Nieuwe Instituut. Zij maakt bovendien tentoonstellingen, publiceert en geeft lezingen. Ze is bestuurslid van de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis en Iconic Houses.


11:15 – 11:45 Auteursrecht en Prentbriefkaarten door Lodewijk van Duuren

Lodewijk van Duuren (*1949) heeft tot aan zijn pensioen gewerkt bij de Natuurstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek als bioloog, statisticus en publicist. Hij is amateur-historicus en bestuurslid van de Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten (VDP). Heeft meer dan 100 artikelen in het Prentbriefkaarten Magazine gepubliceerd en veel korte berichten geplaatst op de website van de VDP www.prentbriefkaarten.info

De presentatie is een aangepaste versie van een lezing die op 28 oktober 2019 in Amersfoort is gehouden voor de Vereniging de Topografisch-Historische Atlas (VTHA). De inhoud van de presentatie is gericht op het onderzoek naar de auteursrechten en rechthebbenden van prentbriefkaarten. Er komen twee wijzen van onderzoek aan de orde.


11:45 – 12:15 Hervorming auteursrecht: stand van zaken door Maarten Zeinstra

Op Europees niveau zijn nieuwe richtlijnen opgesteld voor de hervorming van het auteursrecht. Deze richtlijnen worden nu door de Europese lidstaten geïmplementeerd. Hoe staat dat ervoor in Nederland? En welke veranderingen zitten er aan te komen? Dat is wat in deze presentatie aan bod komt.

Maarten Zeinstra is voorzitter van vereniging Open Nederland en chapter lead van Creative Commons Nederland. Daarnaast biedt hij strategisch informatie advies en is intellectueel eigendom jurist voor de publieke sector bij IP-squared en is hij werkzaam als specialist informatiemanagement bij het Noord Hollands Archief.


12:15 – 13:00 Lunch


13:00 – 13:30 Parallelsessie 1

1. Auteursrecht & Best of Polygoon 1949, door Maartje Hülsenbeck en Ruurd Blom (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)


2. Vrije muziek door Hessel van Oorschot

Online is veel muziek te vinden die publiek domein is. Eén van de grootste en bekendste platforms om dit te vinden is de website Free Music Archive. Een verdienmodel voor muziek die vrij te gebruiken is, is erg lastig. Daarom dreigde Free Music Archive op te houden met bestaan: er waren te weinig inkomsten om het platform in de lucht te houden. Tribe of Noise, een ander muziek platform op basis van open gelicenseerd muziek, heeft Free Music Archive in 2019 overgenomen en daarmee van de ondergang gered. Waarom en hoe, dat zal in deze presentatie aan bod komen.

Hessel van Oorschot is CEO van Tribe of Noise, secretaris van Open Nederland en al jaren een open content evangelist.


3. Wikipedia Editathon, kick-off door Michelle van Lanschot

Wikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaarobjectief en verifieerbaar is. Op Wikipedia is ook veel publiek domein materiaal te vinden en informatie over de makers ervan. Alle informatie is door vrijwilligers opgesteld. Tijdens deze workshop kunt u kennis maken met het werken op Wikipedia.

Michelle van Lanschot is Wikipedian in Residence en projectmedewerker Informatiebeheer en bij gemeente Arnhem. Zij heeft uitgebreide ervaring in het schrijven voor Wikipedia, in het bijzonder over cultureel erfgoed.


13:30 – 14:00 Parallelsessie 2

1. Japanese propaganda films 1941-1945 | and how Dutch film maker J.C. Mol played his role, door Natsuko Hayama (NHK, Japanse publieke omroep) en Ruurd Blom (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)2. RE:VIVE door Gregory Markus (Engels)
3. Wikipedia Editathon


14:00 – 14:30 Parallelsessie 3

1. Frans Bosen (graficus) door Soeluh van den Berg (Eye Filmmuseum)


2. Auteursrecht en publiek domein op wikipedia en Wikidata door Daniëlle Jansen
3. Giphy workshop


14:30 – 15:00 Parallelsessie 4

1. Open Archief door Brigitte Jansen


2. Henriëtte Blaauw (schrijfster) door Karin Vingerhoets

Henriëtte Blaauw (Henriëtte Sophia Blaauw-Van den Dries) leefde van 1875 tot 1949. Ze schreef en vertaalde honderden verhaaltjes, liedjes, versjes en kinderboeken die voornamelijk verschenen bij uitgevers Kluitman en G.B. van Goor Zonen. Deze schrijfster is nu bijna in vergetelheid geraakt. Via speuren in oude kranten- en tijdschriftartikelen én natuurlijk in haar boeken kunnen we een beeld krijgen van haar en haar werk. 

Karin Vingerhoets is sinds 2012 collectiespecialist van de kinderboeken- en centsprentencollectie van de Koninklijke Bibliotheek. Ze werkt aan het uitdragen van kennis over oude kinderboeken en het uitbreiden van de collectie (oude) kinderboeken en naslagwerken over jeugdliteratuur en ze beheert het Centraal Bestand Kinderboeken, de grootste Nederlands/Vlaamse kinderboekencatalogus.


3. Giphy workshop

15:00 – 15:25 Koffiepauze

15:25 – 16:00 Publiek domein in de praktijk – vraaggesprek

Ruim 2/3 van de deelnemers had aangegeven meer te willen weten over de juridische kant publiek domein. Om hierin te voorzien was deze tijd in het programma gereserveerd om met deelnemers in gesprek te gaan. Verschillende sprekers stonden paraat om zoveel mogelijk van de vragen te beantwoorden.


16:00 – 16:45 De getekende Hahn door Pim Zwier

De documentaire “De getekende Hahn” is een samenwerking van filmmaker Pim Zwier met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De documentaire is gebaseerd op archiefbeelden en teksten uit de vorige eeuw, waarbij Hahns tekeningen de ruggengraat vormen van de documentaire. Anno 2019 is zijn werk nog immer actueel: het biedt een historische context in hedendaagse debatten over democratie, vrijheid van meningsuiting en de grenzen van politieke satire.

In deze presentatie zal Pim Zwier zijn interesse en enthousiasme delen voor het werken met archiefmateriaal en fragmenten tonen uit zijn films en video-installaties. Met het tonen en toelichten van zijn werk zal hij gelijktijdig spreken over zijn ervaringen met diverse archieven.

Pim Zwier is mediakunstenaar/filmmaker gevestigd in Amsterdam. Hij maakt documentaires, korte films, foto’s en video-installaties. In zijn werk maakt hij regelmatig gebruik van, of laat hij zich inspireren door, archiefmateriaal.


16:45 – 16:55 Afsluiting door Sebastiaan ter Burg


Over Publiek Domeindag


Tijdens de dag vieren we de levens en creaties van makers die meer dan 70 jaar geleden overleden zijn. Op 1 januari volgend 70 jaar na het overlijden van een maker vervalt het auteursrecht. We hebben dan geen toestemming meer nodig om gebruik te mogen maken van deze werken.

Publiek Domein Dag is een jaarlijkse productie van de werkgroep Publiek Domein van de vereniging Open Nederland. De werkgroep is een samenwerking tussen Open Nederland, de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het EYE Filmmuseum, en Wikimedia Nederland.