Programma 2018

10:30 – 11:00 Inloop


11:00 – 11:10 Opening – Sebastiaan ter Burg – Waarom publiek domein een feestje is

Waarom is het een feestje als werken in het publieke domein terecht komen? En waarom organiseren we deze dag?

Sebastiaan ter Burg is o.a. bekend als filmer en fotograaf die actief zijn werk beschikbaar stelt voor hergebruik. Hier zijn ook klanten bij, zoals Communia, waarvan het werk vanaf het eerste moment van publicatie in het publieke domein beschikbaar gesteld worden.


11:10 – 11:50 Maarten Zeinstra – Publiek domein is de regel, auteursrecht is de uitzondering

Het auteursrecht is een tijdelijke uitzondering op het publieke domein. Maarten bespreekt vanuit een juridisch en maatschappelijke perspectief een  waar het publiek domein vandaan komt en welke interessante uitzonderingen bestaan.

Maarten is jurist en techniekfilosoof en werkt als adviseur auteursrecht en technologie bij Kennisland. Hij houdt zich bezig met het publiek domein in de erfgoedsector. Maarten is o.a. architect van de public domain calculator, auteur van de Open Data Reader en de publicatie ‘Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd‘.


11:50 – 12:15 Tim de Haan over Actief Publiek Domein  bij het Nationaal Archief

Het Nationaal Archief heeft een actief publiek domein beleid waarbij ze afstand doen van delen van het archiefmateriaal. Van de afbeeldingen uit de collectie van het Nationaal Archief zijn nu zo’n 417.000 beschikbaar als open data hoofdzakelijk inmiddels met een CC0 publiek domein verklaring (zowel metadata als beeld zijn beschikbaar onder CC0). Met name bij de afbeeldingen komt frequent hergebruik van dit materiaal voor. Vele afbeeldingen illustreren lemma’s op Wikipedia, artikelen in tijdschrijften, boeken en websites of tentoonstellingen.

Tim de Haan, medewerker openbaarheid en open data, vertelt waarom het Nationaal Archief naar dit beleid bewogen is.


12:15 – 13:00 Arthur van Dijk over Willem Pijper

Muziekhistoricus en voormalig orkestdirecteur Arthur van Dijk is sinds zijn studie Vrije Studierichting Letteren in Nijmegen bezig met de Nederlandse componist Willem Pijper.

In 2011 verscheen na 25 jaar voorbereidend werk het verzameld letterkundig proza van Willem Pijper onder de titel Het Papieren Gevaar.

Meer dan 750 teksten zijn daarbij door hem verzameld, ingeleid en geannoteerd.

In zijn lezing zal hij behandelen hoe belangrijk Willem Pijper is geweest voor de Nederlandse literatuur én muziek en waarom het belangrijk is dat Willem Pijper’s werk nu in het publiek domein beschikbaar is.

Momenteel bereid Arthur van Dijk een bloemlezing voor uit de brieven van Pijper voor een deeltje Privédomein van De Arbeiderspers.

De bundel krijgt als titel In het Licht van de Eeuwigheid – een leven in brieven.


13:00 – 14:00 Lunch


14:00 – 14:35 Sandra Fauconnier – Werken in het publiek domein op Wikimediaprojecten en daarbuiten

Waar en hoe worden werken die in het publieke domein terecht zijn gekomen zoal gebruikt? Op Wikipedia en haar zusterprojecten (zoals Wikimedia Commons, Wikidata, Wikisource) wordt jaarlijks weer reikhalzend uitgekeken naar de publiek domeindag. Wereldwijd zorgen vrijwilligers, in samenwerking met culturele instellingen, er voor betere beschrijving en vindbaarheid van de werken in kwestie. We bekijken een aantal voorbeelden van hoe dit werkt en we kijken vooruit hoe de Wikimediacommunity in de toekomst – door middel van structured data en Linked Open Data – dit proces nog wil verfijnen, in nauwe aansluiting met ‘open’ online strategieën van culturele instellingen.

Sandra Fauconnier is kunsthistorica, werkt ruim 15 jaar aan internetprojecten in de culturele sector, en is momenteel community liaison en GLAM strategist bij de Wikimedia Foundation, voor het project Structured Data op Wikimedia Commons.


14:35 – 15:00 Annemarie Beunen – Beschermd versus auteursrechtvrij werk bij de KB

De KB respecteert het auteursrecht van derden zo lang als het duurt en daarna staat ze pal voor het publieke domein. Hoe gaat de KB in de praktijk om met de vele auteursrechtelijk beschermde werken in haar collectie en hoe met auteursrechtvrij materiaal?

Annemarie Beunen is (senior) auteursrechtjurist bij de Koninklijke Bibliotheek, Nationale Bibliotheek van Nederland. Ze houdt zich hier o.m. bezig met auteursrechtbeleid en (inter)nationale auteursrechtontwikkelingen. Met Tjeerd Schiphof schreef ze in 2006 de Juridische Wegwijzer Archieven en Musea online, waarin het online zetten van erfgoed privacy- en auteursrechtelijk wordt toegelicht voor niet-juristen. Annemarie werkte eerder bij de Leidse Rechtenfaculteit (waar ze promoveerde), Raad van State en Raad voor Cultuur.


15:00 – 15:35 Hanno Lans & Michelle van Lanschot – Data van/over kunst in het publiek domein

Met de tool Copyclear schrijven Hanno Lans en Michelle van Lanschot data over kunstwerken in het publiek domein weg naar Wikidata, de database van Wikipedia. Door deze data daar beschikbaar te maken is ze te koppelen aan vele andere databases zoals die van het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) en Virtual Internationa Athority File (VIAF). Hierdoor kan de data op een tot nu toe nog ongeziene manier gekoppeld en gevisualiseerd worden. In deze presentatie laten ze zien welke data er de afgelopen tijd is toegevoegd en welke nieuwe verbanden en visualisaties dit oplevert.


15:35 – 16:00 Afsluiting

… of juist vervolgstappen?

Deze dag staat in het teken van het werk van anderen dat nu gedeeld kan worden. Tijdens de afsluiting zullen we ook stilstaan bij wat jij kan doen om dit werk (beter) beschikbaar te maken.


16:00 – 17:00 Borrel